Prohlášení o ochraně osobních údajů


Firma Radim Schäfer - PrettyBaby provozovatel online e-shop Prettybaby.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a údaje zpracováváme v souladu s GDPR. V žádném případě neposkytuje firma tyto údaje třetí straně.

Klíčové informace

Tato Pravidla ochrany soukromí jsou součástí a podléhají Obchodním podmínkám uvedeným na těchto webových stránkách. Tato pravidla popisují jak firma PrettyBaby - Radim Schäfer chrání a používá informace, které ji předáte při používání těchto stránek.

Pokud nám při použití těchto stránek poskytnete vaše údaje, použijeme je pouze takovým způsobem, který je zde popsaný a je v souladu s těmito pravidly.

Čas od času tato pravidla aktualizujeme. Aktuální verze je vždy zveřejněna na těchto stránkách.

Jaké informace shromažďujeme a za jakým účelem?

1. Veškeré informace slouží pouze k dodání objednaného oblečení z našeho e-shopu na vaši adresu a pro usnadnění komunikace s vámi. Jedná se o jméno, dodací adresu, telefonní číslo a emailovou adresu.

2. Po realizaci dále pak evidujeme vaše jednotlivé objednávky, stejně tak faktury, která vám PrettyBaby vystaví.

3. E-shop PrettyBaby aktuálně nevyužívá možnosti zasílání reklamního sdělení i přesto, že souhlas lze udělit u zakončení objednávky (není však podmíněn) .

Případné dotazy a připomínky k těmto Zásadám ochrany osobních údajů prosím zašlete na tuto e-mailovou adresu prodej@prettybaby.cz